Řeka Divoká Orlice - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Divoká Orlice Prameniště řeky Divoké Orlice
Řeka Divoká Orlice pramení ve slatinné oblasti Czarne Bagno, Částí tohoto místa je chráněné území Torfowisko pod Zieleńcem. Je to nynějším Polsku, nedaleko obce Zieleniec, sotva pár km od českých hranic, v zemích českých téměř neznámé. Je to tu naprosto okouzlující.
 
Řeka Divoká Orlice od pramene po Niemojów Pramen - Niemojów
Divoká Orlice po opuštění slatinných hvozdů u horské obce Zieleniec teče jihovýchodním směrem a většinou tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem. Má tu nádherně slatinnou barvu. Posiluje ji tu spousta menších přítoků a překlenuje několik mostů. Je to málo známý, překrásný úsek řeky.
 
Řeka Divoká Orlice v úseku Niemojów - Klášterec nad Orlicí Niemojów - Klášterec nad Orlicí
Mezi obcemi Niemojów a Klášterec nad Orlicí tvoří ponejprv Divoká Orlice státní hranici mezi Českou republikou a Polskem, poté s stáčí na jih a vtéká do jednoho ze svých nejkrásnějších úseků, chráněného území Zemská brána. Romantický charakter tohoto úseku přímo vybízí k návštěvě.
 
Řeka Divoká Orlice v obci Klášterec nad Orlicí Klášterec nad Orlicí
V obci Klášterec nad Orlicí teče Divoká Orlice od severu k jihu. Řeka tu zleva přijímá Klášterecký potok a několik menších přítoků z obou stran. Břehy řeky tu spojují dva silniční mosty a jeden most železný a železná lávka. Najdeme tu dva jezy a levobřežní mlýnský náhon.
 
Řeka Divoká Orlice spoutaná údolní nádrží Pastviny Přehrada Pastviny
Údolní nádrž Pastviny je jedinou přehradou na Divoké Orlici. Přehrada byla postavena v letech 1933 – 1938. Hráz je vysoká 43 m a dlouhá 193 m. Výkon je uváděn 3 MW. Dole je ještě vyrovnávací, přečerpávací nádrž. Délka vzedmutí Divoké Orlice je zhruba 7 km. Je tu nádherně.
 
Přehrada Pastviny - Žamberk Přehrada Pastviny - Žamberk
V úseku mezi vyrovnávací nádrží Pastviny II a městem Žamberk Divoká Orlice obrací svůj směr na převážně západní, který jí s drobnými odchylkami zůstane. Přijímá tu drobné přítoky a protéká obcemi Nekoř a Líšnice. Řeku tu svazuje několik jezů a její břehy spojuje několik mostů a lávek.
 
Řeka Divoká Orlice ve městě Žamberk Žamberk
Žamberk je vůbec prvním městem na Divoké Orlici. Řeka tu teče vesměs západním až jihozápadním směrem. V dolní polovině města řeka obtéká severně vyvýšeninu. Hlavním přítokem je tu z pravé strany Rokytenka. Byl tu postaven jeden jez. O řece tu lze bez obav říci, že je hezká.
 
Řeka Divoká Orlice v úseku Žamberk - Potštejn Žamberk - Potštejn
Divoká Orlice mezi městem Žamberk a obcí Potštejn protéká nejprve širší nivou, aby poté vstoupila mezi skály, dále teče hlubokým údolím a poté se zase její tok proplétá již poněkud širším údolím. Přibírá tu: Horecký potok, Rybná, Mlýnský potok, Vlčí potok. Je to překrásný čistý úsek.
 
Řeka Divoká Orlice v obci Potštejn Potštejn
V obci Potštejn a navazující obci Záměl se ubírá Divoká Orlice převážně severním směrem. Protéká kolem tábořiště Vochtánka pod hradem Potštejn. Dále se řeka ubírá podél dlouhé aleje památných lip. Přijímá tu zprava Sladký potok. Byly tu postaveny dva jezy. Je to tu moc hezké.
 
Řeka Divoká Orlice - Doudleby nad Orlicí Doudleby nad Orlicí
Přes území městyse Doudleby nad Orlicí se ubírá Divoká Orlice většinou západním směrem spíše regulovaným korytem. Přijímá tu zprava první významný přítok, kterým je říčka Zdobnice. Byl tu postaven jeden jez, jeden silniční most a jedna lávka pro pěší a cyklisty. Řeka je tu celkem hezká.
 
Řeka Divoká Orlice ve městě Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí
Ve městě Kostelec nad Orlicí se Divoká Orlice ubírá západním směrem vesměs téměř výhradně regulovaným korytem. Nepřijímá tu valných přítoků. Byl tu postaven jez, který nadržuje vodu pro pravobřežní mlýnský náhon. Břehy řeky tu spojují 2 silniční mosty a jedna lávka pro pěší a cyklisty.
 
Řeka Divoká Orlice v úseku Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí
Divoká Orlice mezi městy Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí meandruje ve výsledném směru západním. Nedaleko obce Albrechtice nad Orlicí se spojí s Tichou Orlicí a dále tok pokračuje jako Orlice do Hradce Králové. přijímá tu říčku Bělá zprava a potok Brodec zleva. Je to překrásný úsek.
 
 
 
Partneři
Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.
 
 
Poslední aktualizace: 30.X. 2013   © 2006 - 2023 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy