Řeka Divoká Orlice / Doudleby nad OrlicíPotštejn
Kostelec nad Orlicí

Přes území městyse Doudleby nad Orlicí se ubírá Divoká Orlice většinou západním směrem spíše regulovaným korytem. Přijímá tu zprava první významný přítok, kterým je říčka Zdobnice. Byl tu postaven jez, který nadržuje vodu pro pravobřežní mlýnský náhon, který vrací vodu zpět do řeky nadvakrát. Břehy řeky tu spojuje jeden silniční most a jedna lávka pro pěší a cyklisty. Řeka je tu hezká, ale svému jménu tu může díky regulaci dostát jen o velkých vodách. Čistota vody je tu solidní.


Levobřežní cesta podél Divoké Orlice nad soutokem s říčkou Zdobnice.
1
Divoká Orlice před přijetím vody říčky Zdobnice.
2
Soutok řeky Divoká Orlice a říčky Zdobnice je vůbec první významný soutok hlavní řeky a nachází se nad Doudleby nad Orlicí.
3
Divoká Orlice pod soutokem s říčkou Zdobnice.
4
Levobřežní cesta podél Divoké Orlice nad jezem v Doudlebách nad Orlicí.
5
Nadzemí na Divoké Orlici v Doudlebách nad Orlicí, vpravo je vidět mlýnský náhon.
6
Jez na Divoké Orlici v Doudlebách nad Orlicí.
7
Levobřežní kamenná navigace pod jezem na Divoké Orlici v Doudlebách nad Orlicí.
8
Levobřežní sypaná a panely navýšená ochranná hráz Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
9
Vyústění odlehčovací spojky z pravobřežního mlýnského náhonu zpět do Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
10
Přiblížený detail vyústění odlehčovací spojky z pravobřežního mlýnského náhonu zpět do Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
11
Regulovaný úsek Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
12
Levobřežní stezka podél Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
13
Úřad městyse Doudleby nad Orlicí se nachází na levém břehu Divoké Orlice.
14
Táhlý regulovaný pravotočivý oblouk Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
15
Obloukový silniční most přes Divokou Orlici v Doudlebách nad Orlicí.
16
Základní a mateřská škola v Doudlebách nad Orlicí se nachází na levém břehu Divoké Orlice.
17
Pohled proti proudu Divoké Orlice na obloukový silniční most v Doudlebách nad Orlicí.
18
Vyústění pravobřežního mlýnského náhonu zpět do Divoké Orlice nedaleko železniční stanice Doudleby nad Orlicí.
19
Železniční most přes pravobřežní mlýnský náhon Divoké Orlice v Doudlebách nad Orlicí.
20
Divoká Orlice nad lávkou v Doudlebách nad Orlicí.
21
Lávka přes Divokou Orlici v Doudlebách nad Orlicí.
22
Kachní pár se příliš nehýbe a čeká na dobrodiní lidí pod lávkou přes Divokou Orlici v Doudlebách nad Orlicí.
23
Divoká Orlice opouští Doudleby nad Orlicí a míří směrem na Kostelec nad Orlicí.
24
Nově vybudovaná cyklistická stezka mezi Doudleby nad Orlicí a Kostelcem nad Orlicí tu vede podél železniční trati daleko od Divoké Orlice.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:38:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Žamberk - Potštejn | Potštejn - Po proudu:Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!