Řeka Divoká Orlice / Kostelec nad Orlicí - Týniště nad OrlicíKostelec nad Orlicí
Týniště nad Orlicí

Divoká Orlice mezi městy Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí meandruje velice přirozeně s malými lidskými zásahy ve výsledném směru západním. Nedaleko obce Albrechtice nad Orlicí se spojí s Tichou Orlicí a dále tok pokračuje jako Orlice do Hradce Králové, kde výrazně posílí řeku Labe. Soutok obou Orlic je historicky uváděn u Týniště nad Orlicí, ale díky úpravám toku se nachází od počátku XX. věku poblíž obce Albrechtice nad Orlicí. Řeka tu přijímá druhá výrazný přítok, říčku Bělá, zprava. Zleva je posílena zejména o potok Brodec. Břehy řeky tu spojují 3 silniční mosty a jedna lávka. Obce a osady v blízkosti řeky: Častolovice, Častolovické Horky, Čestice, Chotiv, Lípa nad Orlicí, Svělá nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí Pro svoji přirozenost je tu řeka naprosto okouzlující pro milovníky přirozených říčních krás. Voda je tu poměrně čistá a koupání je zde báječné.


Divoká Orlice přitéká od Kostelce nad Orlicí plná vody a zalévá ji podvečerní zimní Slunce.
1
Levotočivý oblouk Divoké Orlice mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi.
2
Klesající zimní Slunce nad Divokou Orlicí nedaleko Častolovic.
3
Zdá se, jako by Divoká Orlice tekla Slunci vstříc, ano u Častolovic teče na západ.
4
Kostel sv. Víta v Častolovicích pohledem přes pravobřežní nivu Divoké Orlice v srdci soutoku s říčkou Bělá.
5
Vody je až po břeh v Divoké Orlici nad soutokem s Bělou nedaleko Častolovic.
6
Divoká Orlice nad soutokem s Bělou nedaleko Častolovic.
7
Ocelová lávka přes Divokou Orlici mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi.
8
Ostré srdce soutoku Divoké Orlice (vpravo) s říčkou Bělá nedaleko Častolovic.
9
Slunce se chystá spát nad soutokem Divoké Orlice (vlevo) s říčkou Bělá nedaleko Častolovic.
10
Poslední úsek říčky Bělá nad soutokem s Divokou Orlicí je regulovaný, ale Slunce dokáže zázraky.
11
Pravobřežní niva Divoké Orlice v srdci soutoku Divoké Orlice s říčkou Bělá nedaleko Častolovic.
12
Duhový úkaz na zimní obloze nad Divokou Orlicí u obce Čestice.
13
Cesta proti proudu Divoké Orlice po jejím levém břehu z Čestic na Častolovické Horky.
14
Divoká Orlice nad mostem spojujícím Čestice a Častolovické Horky.
15
Silniční most přes Divokou Orlici spojující Čestice a Častolovické Horky při zapadajícím Slunci.
16
Levobřežní niva Divoké Orlice se zapadajícím Sluncem oproti obci Čestice.
17
Divoká Orlice pod mostem spojujícím Čestice a Častolovické Horky.
18
Divoká Orlice nad obcí Čestice a zapadající Slunce za pobřežními porosty.
19
Soutok vypadá velký, ale zdání klame. V Česticích posiluje Divokou Orlici Olešnický potok.
20
Pravobřežní niva Divoké Orlice pod obcí Čestice.
21
Letní stav vody na Divoké Orlici pod obcí Čestice.
22
Listopadová Divoká Orlice pod obcí Čestice.
23
Soutok Divoké Orlice s potokem Brodec v listopadu 2002.
24
Soutok Divoké Orlice s potokem Brodec v červenci 2012.
25
Sytá zeleň pravobřežní nivy Divoké Orlice pod obcí Čestice, nad silničním mostem na Borohrádek.
26
Vrba bílá, pravobřežní porost u Divoké Orlice pod obcí Čestice.
27
Pohled proti proudu Divoké Orlice z mostu mezi Borohrádkem a Česticemi.
28
Silniční most silnice I/36 přes Divokou Orlici ve směru Borohrádek – Čestice.
29
Pravobřežní cesta podél Divoké Orlice od Čestic na Lípu nad Orlicí.
30
Divoká Orlice za parného léta nad Lípou nad Orlicí.
31
Jedno ze slepých ramen Divoké Orlice u Lípy nad Orlicí.
32
Masařky jako by patřily ke slepým ramenům u Divoké Orlice u Lípy nad Orlicí, v okolí se totiž chová dobytek.
33
Jedno z nejkrásnějších míst na dolní Divoké Orlici, Hluboká zátoka.
34
Naplaveniny na pravém břehu Divoké Orlice v Hluboké zátoce.
35
Pravá proudná větev Divoké Orlice pod Hlubokou zátokou u Lípy nad Orlicí.
36
Kvetoucí vodní tráva v proudné části ivoké Orlice pod Hlubokou zátokou u Lípy nad Orlicí.
37
Osada Světlá nad Orlicí se nachází na nízkém ostrohu na levém břehu Divoké Orlice necelý 1 km na soutokem s Tichou Orlicí.
38
Silniční most přes Divokou Orlici u osady Světlá nad Orlicí.
39
Pravobřežní niva Divoké Orlice pod silničním mostem u Světlé nad Orlicí.
40
Pravobřežní niva Divoké Orlice nad soutokem s Tichou Orlicí pohledem od slepého ramene Protržené.
41
Pravobřežní slepé rameno Divoké Orlice, zvané Protržené u Lípy nad Orlicí je zrovna hustě pokryto žabincem.
42
Pravobřežní niva Divoké Orlice nedaleko slepého ramene Protržené.
43
Nad Divokou Orlicí se občas dají spatřit vzácné jevy, jako například horkovzdušný balón.
44
Srdce soutoku Divoké Orlice (vlevo) a Tiché Orlice za ranního rozbřesku v den svatého Rúfa roku  2007.
45
Květnový západ Slunce v samém srdci soutoku Orlic.
46
Zapadající Slunce v samém srdci soutoku Orlic pohledem z pod pobřežního porostu Divoké Orlice.
47
Senoseč v samém srdci soutoku Orlic pohledem z pod pobřežního porostu Divoké Orlice.
48
Soutok Orlic, vzadu Divoká Orlice, vpravo Tichá Orlice na konci listopadu 2002.
49
Tichá Orlice je naprosto rovnocenná co do průtoku i délky s Divokou Orlicí. Jejich soutok je historicky uváděn u Týniště nad Orlicí, ale díky úpravám toku se nachází od počátku XX. věku poblíž obce Albrechtice nad Orlicí. Pohleďme na spojený tok obou Orlic, tedy řeku Orlice rybářským pohledem ze dne svatého Rúfa roku  2007.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:38:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Doudleby nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí - Po proudu:Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!