Řeka Divoká Orlice / Klášterec nad OrlicíNiemojów - Klášterec nad Orlicí
Přehrada Pastviny

V obci Klášterec nad Orlicí teče Divoká Orlice od severu k jihu, aby její vody svázala přehrada Pastviny. Řeka tu zleva přijímá Klášterecký potok a několik menších přítoků z obou stran. Břehy řeky tu spojují dva silniční mosty a jeden most železný a dále jedna železná lávka. Najdeme tu dva jezy a v horní části obce též levobřežní mlýnský náhon. K zajímavostem obce patří milá Žižkova studánka, malby na stěně kostela Nejsvětější Trojice.


Račte přibýt do Klášterce nad Orlicí po pravém břehu Divoké Orlice od Zemské Brány.
1
Čnící skála kousek od pravého břehu Divoké Orlice při vstupu do Klášterce nad Orlicí.
2
Divoká Orlice v horní části Klášterce nad Orlicí.
3
Podzimní barvy na cestě nad Divokou Orlicí v Klášterci nad Orlicí.
4
Divoká Orlice přitéká do poněkud hustěji osídlené střední části obce Klášterec nad Orlicí.
5
První silniční most přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí je sevřen do podzimních barev.
6
Divoká Orlice pod horním silničním mostem v Klášterci nad Orlicí, vlevo je vidět vyústění levobřežního mlýnského náhonu.
7
Levobřežní mlýnský náhon se vrací zpět do Divoké Orlice pod horním silničním mostem v Klášterci nad Orlicí.
8
Detail vyústění levobřežního mlýnského náhonu zpět do Divoké Orlice pod horním silničním mostem v Klášterci nad Orlicí.
9
Divoká Orlice uprostřed Klášterce nad Orlicí.
10
Nádherná podzimní scenérie nad železným mostem přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí.
11
Železný most přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí.
12
Divoká Orlice pod železným mostem v Klášterci nad Orlicí.
13
Podzimní chlad přímo čiší Divoké Orlice pod železným mostem v Klášterci nad Orlicí.
14
Žižkova studánka za silnicí na levém břehu Divoké Orlice v Klášterci nad Orlicí.
15
Plochý jez na Divoké Orlici v Klášterci nad Orlicí.
16
Vodočet na Divoké Orlici u plochého jezu v Klášterci nad Orlicí.
17
Divoká Orlice pod plochým jezem na Divoké Orlici v Klášterci nad Orlicí.
18
Levobřežní přítok posiluje Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí.
19
Železná lávka přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí.
20
Divoká Orlice pod železnou lávkou v Klášterci nad Orlicí.
21
Levobřežní vlásečnice posiluje Divokou Orlici pod železnou lávkou v Klášterci nad Orlicí.
22
Hezký jízek na levobřežní vlásečnici v Klášterci nad Orlicí.
23
Divoká Orlice v Klášterci nad Orlicí nad silničním mostem u hospody.
24
Posezení nad Divokou Orlicí v Klášterci nad Orlicí.
25
Z přehrady pastviny vyplouvají proti proudu Divoké Orlice až do Klášterce větší plotice.
26
Silniční most přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí, v pozadí kostel Nejsvětější Trojice s tajuplnými malbami, o jejich původu není zcela jasno.
27
Silniční most přes Divokou Orlici v Klášterci nad Orlicí.
28
Divoká Orlice pod silničním mostem v Klášterci nad Orlicí.
29
Divoká Orlice, přecházející v přehradu Pastviny je jen stěží vidět za podzimně zbarvenými buky.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:36:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen - Niemojów | Niemojów - Klášterec nad Orlicí - Po proudu:Přehrada Pastviny | Přehrada Pastviny - Žamberk


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!