Řeka Divoká Orlice / Kostelec nad OrlicíDoudleby nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Ve městě Kostelec nad Orlicí se Divoká Orlice ubírá převážně západním směrem a téměř výhradně regulovaným korytem. Nepřijímá tu významnějších přítoků. Byl tu postaven jez, který nadržuje vodu pro pravobřežní mlýnský náhon. Břehy řeky tu spojují dva silniční mosty a jedna lávka pro pěší a cyklisty. Nedaleko pravého břehu se nachází přírodní rezervace Kostelecký zámecký park. Čistota vody je tu obstojná.


Divoká Orlice přitéká od Doudleb nad Orlicí kolem osady Podhorná.
1
Silniční most přes Divokou Orlici od osady Podhorná na Kostelec nad Orlicí.
2
Regulované koryto Divoké Orlice pod silničním mostem mezi Podhornou a Kostelcem nad Orlicí.
3
Spojení levobřežního mlýnského náhonu s Divokou Orlicí u Podhorního mlýna.
4
Levobřežní mlýnský náhon se vrací zpět do Divoké Orlice kolem Podhorního mlýna.
5
Nadjezí na Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí.
6
Divoký kačer uhynul a zůstal ležet na pravém břehu Divoké Orlice nad jezem v Kostelci nad Orlicí.
7
Pravobřežní mlýnský náhon vychází z Divoké Orlice nad jezem v Kostelci nad Orlicí.
8
Pravobřežní mlýnský náhon v Kostelci nad Orlicí si bere velkou část vody z Divoké Orlice.
9
Jez na Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí.
10
Místo zvané Na bělidle u pravobřežního mlýnského náhonu Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí.
11
Regulovaný a oslabený tok Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí.
12
Lávka přes Divokou Orlici Na bělidle v Kostelci nad Orlicí.
13
Pohled po lávce přes Divokou Orlici na bělidlo v Kostelci nad Orlicí.
14
Divoká Orlice pod lávkou v Kostelci nad Orlicí.
15
Pravobřežní mlýnský náhon vrací vodu Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí.
16
Divoká Orlice má zrovna v Kostelci nad Orlicí solidní průtok.
17
Divoká Orlice nad silničním mostem v Kostelci nad Orlicí.
18
Pohled proti proudu Divoké Orlice ze silničního mostu v Kostelci nad Orlicí.
19
Silniční most přes Divokou Orlici, silnice II/316, v Kostelci nad Orlicí.
20
Pohled po proudu Divoké Orlice ze silničního mostu v Kostelci nad Orlicí.
21
Železniční zastávka Kostelec nad Orlicí město s nachází na pravém břehu Divoké Orlice v blízkosti silničního mostu silnice II/316.
22
Dvojice kormoránů nad Divokou Orlicí zanechává jen otázky nad smysluplností pojetí ochrany přírody na počátku XXI. století a vztek u těch, kterým souvislosti nedocházejí, protože v řece velikosti Divoké Orlice po zásahu těchto rybích predátorů zůstává spoušť jak po válce a rybáři se ptají, kdo vlastně koho chrání.
23
Divoká Orlice nedaleko zámku v Kostelci nad Orlicí.
24
Slunce už pomalu jde spát za Divokou Orlicí v Kostelci nad Orlicí.
25
Pravobřežní zamrzlé slepé rameno Divoké Orlice v dolní části Kostelce nad Orlicí.
26
Mostek cyklostezky přes pravobřežní slepé rameno Divoké Orlice v dolní části Kostelce nad Orlicí.
27
Pravobřežní niva Divoké Orlice pod Kostelcem nad Orlicí za zimního podvečera.
28
Čistička odpadních vod na pravém břehu Divoké Orlice pod Kostelcem nad Orlicí.
29
Romantická pravobřežní niva Divoké Orlice pod Kostelcem nad Orlicí, kde Slunce se chystá k spánku za stromem solitérem.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:38:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Potštejn | Doudleby nad Orlicí - Po proudu:Kostelec nad Orlicí - Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!