Řeka Divoká Orlice / Žamberk - PotštejnŽamberk
Potštejn

Divoká Orlice mezi městem Žamberk a obcí Potštejn protéká nejprve širší nivou, aby poté vstoupila mezi skály, obešla severně Hradní kopec Litice, který je chráněným územím, dále teče hlubokým údolím a poté se zase její tok proplétá již poněkud širším údolím. Přítoky zleva: Horecký potok, Rybná. Přítoky zprava: Mlýnský potok, Vlčí potok. Řeku tu na čas spoutají tři jezy. Její břehy tu spojuje několik silničních mostů a lávek a také jediný železniční most na celém jejím toku. Prochází či blízko míjí obce Bohousová, Záchlumí, Litice nad Orlicí a Sopotnice, Tento úsek je velice krásný a vodáky dosti oblíbený. Čistota vody je tu velice solidní.


Divoká Orlice přitéká od Žamberka.
1
Horecký potok posiluje Divokou Orlici mezi Žamberkem a Záchlumím.
2
Divoká Orlice pod soutokem s Horeckým potokem.
3
Podzimní Slunce klesá za les a železniční trať a také nad levobřežní nivou Divoké Orlice pod soutokem s Horeckým potokem.
4
Srdce velikého levotočivého meandru Divoké Orlice oproti soutoku s Mlýnským a Vlčím potokem.
5
Lužní nejistá cesta přechází v cestu poněkud znatelnější po levém břehu Divoké Orlice.
6
Stěží to může být náhoda, pneumatika uprostřed Divoké Orlice jí kráse zajisté nepřidá.
7
Poklidný lipanový úsek Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
8
Klesající podzimní Slunce prosvítá přes stromy a zalévá svým světlem levobřežní nivu Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
9
Divoká Orlice nad obcí Bohousová.
10
Osamělá bříza na levém břehu Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
11
Levobřežní niva Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
12
Cesta mezi železniční tratí ve směru Potštejn – Žamberk a Divokou Orlicí.
13
Kopec zvaný Kopeček za Divokou Orlicí.
14
Levobřežní niva Divoké Orlice nad obcí Bohousová, stromy vpravo zpevňují mlýnský náhon.
15
Slunce nesměle proniká přes opadané stromy na levém břehu Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
16
Nadjezí na Divoké Orlici u obce Bohousová.
17
Počátek levobřežního mlýnského náhonu z Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
18
POZOR! SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ – VÁLEC. Tak zní varování pro vodáky nad jezem na Divoké Orlici u obce Bohousová.
19
Levobřežní mlýnský náhon z Divoké Orlice nad obcí Bohousová.
20
Zajímavý plochý jez na Divoké Orlici u obce Bohousová.
21
Divoká Orlice pod jezem u obce Bohousová.
22
Divoká Orlice se blíží k mostu, který spojuje obce Bohousová a Záchlumí.
23
Silniční most mezi obcemi Bohousová a Záchlumí.
24
Levobřežní přítok Divoké Orlice v obci Bohousová.
25
Pravobřežní přítok Divoké Orlice v obci Záchlumí.
26
Divoká Orlice hravě zvládá překážky pod obcí Záchlumí.
27
Malý říční práh na Divoké Orlici pod obcí Záchlumí.
28
Pravobřežní silnice podél Divoké Orlice v obci Litice nad Orlicí.
29
Divoká Orlice přitéká do obce Litice nad Orlicí.
30
Malý silniční most přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí.
31
Produktový most přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí.
32
Silniční most přes Divokou Orlici pod jezem v obci Litice nad Orlicí.
33
Divoká Orlice pod silničním mostem uprostřed obce Litice nad Orlicí.
34
Ocelová lávka pro pěší přes Divokou Orlici v Liticích nad Orlicí v době podzimu.
35
Ocelová lávka pro pěší přes Divokou Orlici v Liticích nad Orlicí v době zimy.
36
Divoká Orlice v Liticích nad Orlicí.
37
Divoká Orlice pod ocelovou lávkou pro pěší v Liticích nad Orlicí v době podzimu.
38
Divoká Orlice pod ocelovou lávkou pro pěší v Liticích nad Orlicí v době zimy.
39
Stín štítu domu v Divoké Orlici v Liticích nad Orlicí.
40
Zimní uklouzaná cesta na poslední most přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí.
41
Divoká Orlice nad posledním mostem přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí.
42
Poslední most přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí v době podzimu.
43
Poslední most přes Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí v době zimy.
44
Silné zimní Slunce zkrášluje Divokou Orlici v obci Litice nad Orlicí.
45
Vyústění levobřežního mlýnského náhonu Divoké Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
46
Divoká Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
47
Osamělý mechem porostlý kámen při pravém břehu Divoké Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
48
Divoká Orlice je pod Liticemi nad Orlicí krásná za všech ročních období, zimu nevyjímaje.
49
V některých úsecích je Divoká Orlice pod Liticemi nad Orlicí poměrně široká řeka.
50
Zajímavě řešená lavička kolem dubového dvojčete na pravém břehu Divoké Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
51
Pohled do koruny dubového dvojčete na pravém břehu Divoké Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
52
Malý lužní les v sousedství lesa běžného na pravém břehu Divoké Orlice pod Liticemi nad Orlicí.
53
Pohled do koruny jednoho z buků na pravém břehu Divoké Orlice mezi obcemi Litice nad Orlicí a Sopotnice.
54
Také na pravém břehu Divoké Orlice mezi obcemi Litice nad Orlicí a Sopotnice můžeme najít zajímavé zimní scenérie s krápníkem a mechem na Slunci.
55
Klesání proti proudu Divoké Orlice od Sopotnice na Litice nad Orlicí.
56
Lesní cesta na pravém břehu Divoké Orlice mezi obcemi Litice nad Orlicí a Sopotnice v místě stoupání.
57
Zbojnická pěšina po pravém břehu Divoké Orlice mezi obcemi Litice nad Orlicí a Sopotnice.
58
Jediný železniční most přes Divokou Orlici se nachází nedaleko obce Sopotnice a vede po něm trať ve směru Týniště nad Orlicí – Letohrad.
59
Cesta k chatové osadě po levém břehu Divoké Orlice pod železničním mostem u obce Sopotnice.
60
Železniční most přes Divokou Orlici nedaleko obce Sopotnice pohledem zespoda.
61
Divoká Orlice pod železničním mostem u Sopotnice.
62
Potok Rybná nad svým ústím do Divoké Orlice u Sopotnice.
63
Soutok Divoké Orlice a potoka Rybná je obrostlý vrbami.
64
Soutok Divoké Orlice a potoka Rybná pohledem proti proudu s železničním mostem v pozadí.
65
Sluncem zalitá levobřežní niva Divoké Orlice u Sopotnice s vysoko vedoucím vedením velmi vysokého napětí 110 kV.
66
Levobřežní mlýnský náhon z Divoké Orlice na svém počátku v obci Sopotnice.
67
Jez na Divoké Orlici v obci Sopotnice.
68
Odlesk slunečních paprsků v levobřežním mlýnském náhonu z Divoké Orlice v Sopotnici.
69
Pahýl stromu v Sopotnici byl nádherně umělecky přetvořen, autoru patří úcta nad nápadem i provedením řezbářského díla.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:37:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Pastviny - Žamberk | Žamberk - Po proudu:Potštejn | Doudleby nad Orlicí


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!