Řeka Divoká Orlice / Prameniště - NiemojówPramen řeky Divoké Orlice
Niemojów - Klášterec nad Orlicí

Divoká Orlice po opuštění slatinných hvozdů u horské obce Zieleniec teče jihovýchodním směrem a většinou tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem. Má tu nádherně slatinnou barvu a ta může být dokreslená překrásným podzimem. Přibírá tu zleva ze strany polské Mostowy potok a zprava jsou jmény známé přítoky Černý potok a Černá voda. Pochopitelně z obou stran jej posiluje spousta menších přítoků a vlásečnic. Po polské straně vede silnice, zvaná Droga Sudecka a dále pak Droga Śród-sudecka. Řeka teče kolem obcí a osad: Trčkov, Lasówka, Zelenka, Jadrná, Mostowice, Orlické Záhoří, Nová Ves, Podlesí, Rudawa, Poniatów, Neratov a Vrchní Orlice. Bylo tu postaveno několik malých jezů a silničních mostů, jakož i malých lávek. Čistota vody je tu fantastická a celý úsek je jedním slovem překrásný.


Divoká Orlice přitéká od severu z hlubokých lesů k prvnímu významnějšímu silničnímu mostu mezi obcemi Zeleniec a Lasówka a přibírá přítok zleva.
1
Most silnice II/389, Droga Sudecka, přes Divokou Orlici mezi obcemi Zeleniec a Lasówka zalévá nádherné podzimní Slunce.
2
Malý jez na Divoké Orlici pod mostem mezi obcemi Zeleniec a Lasówka.
3
První levobřežní niva Divoké Orlice pod mostem mezi obcemi Zeleniec a Lasówka.
4
Podzimní ráno v levobřežní nivě Divoké Orlice nad obcí Lasówka v sousedství osady Doboszówka.
5
Silniční odbočka k osadě Doboszówka a Divoké Orlici nad obcí Lasówka, Droga Sudecka.
6
Mostowy potok, levobřežní přítok Divoké Orlice nad obcí Lasówka.
7
Nádherné podzimní ráno na polské straně Divoké Orlice nad obcí Lasówka.
8
Kostel św. Antoniego v obci Lasówka na levém břehu Divoké Orlice.
9
Pravobřežní niva Divoké Orlice s česko-polským hraničním patníkem nedaleko obce Bedřichovka, vlevo hřbet Orlických hor.
10
Dřevěná mezinárodní lávka přes Divokou Orlici, díváme se z Čech od obce Bedřichovka do Polska k obci Lasówka.
11
Pravobřežní přítok Divoké Orlice nedaleko obce Bedřichova, oproti obci Lasówka.
12
Přeshraniční pohled přes Divokou Orlici z Čech do Polska, na chatu v obci Lasówka.
13
Droga Sudecka, silnice, která provází po polské straně řeku Divokou Orlici.
14
Levobřežní niva Divoké Orlice pod obcí Lasówka, smrky jsou za řekou na české straně.
15
Divoká Orlice tvoří státní hranici, vpravo Droga Sudecka mezi obcemi Lasówka a Mostowice.
16
Krátký pravobřežní přítok Divoké Orlice přivádí vodu od Orlického Záhoří, pozorováno z levého polského břehu nedaleko obce Mostowice.
17
Podzimní Slunce u Divoké Orlice nad obcí Mostowice.
18
Kostel sv. Jan Křtitele v Kunštátu za Divokou Orlicí pohledem od obce Mostowice.
19
Levobřežní přítok Divoké Orlice v obci Mostowice.
20
Podzimní pohled do korun stromů na levém břehu Divoké Orlice v obci Mostowice.
21
Filiální kostel Narodzenia NMP v obci Mostowice.
22
Pohled přes Divokou Orlici od Orlického Záhoří na filiální kostel Narodzenia NMP v obci Mostowice.
23
Mezinárodní most přes Divokou Orlici, pohled od obce Mostowice na Orlické Záhoří.
24
Pohled přes mezinárodní most přes Divokou Orlici na Narodzenia NMP v obci Mostowice.
25
Divoká Orlice pod mostem mezi obcemi Mostowice a Orlické Záhoří.
26
Pravotočivý meandr Divoké Orlice zasáhl až k silnici, zvané Droga Sudecka pod obcí Mostowice.
27
Odlesk podzimního Slunce v bystře proudícím toku Divoké Orlice pod obcí Mostowice.
28
Meandrující Divoká Orlice pod obcí Mostowice, v pozadí hřbet Orlických hor.
29
Esíčko Divoké Orlice už vypadá trochu jako v nížině, ale jsme pořád v horské nivě pod obcí Mostowice.
30
Břízky zpevňují násep silnice, zvané Droga Sudecka vůči levému břehu Divoké Orlice.
31
Vrby v meandrech Divoké Orlice pod obcí Mostowice.
32
Malý levobřežní přítok Divoké Orlice nedaleko obce Rudawa.
33
Divoká Orlice nedaleko obce Rudawa.
34
Nádherné podzimní sluneční paprsky sa rozvinuly nad řekou Divoká Orlice nedaleko obce Rudawa.
35
Černá voda, pravobřežní přítok Divoké Orlice.
36
Droga Śród-sudecka, silnice po polské straně Divoké Orlice v překrásném zalití slunečními paprsky.
37
Levobřežní přítok Divoké Orlice zhruba oproti Nové Vsi.
38
Mechem obrostlý ohnutý kmen na levém břehu Divoké Orlice zhruba oproti Nové Vsi.
39
Polský pohled do Čech přes Divokou Orlici.
40
Pravobřežní přítok Divoké Orlice, Černá voda zhruba oproti Nové Vsi.
41
Divoká Orlice v místech pod soutokem s potokem zvaným Černá voda ve Sluncem zalitém podzimu.
42
Vyschlý rybník, či spíše jeho pozůstatky na levém břehu Divoké Orlice nedaleko obce Rudawa.
43
Divoká Orlice nedaleko obce Rudawa.
44
Větší vodní nádrž na levém břehu Divoké Orlice nedaleko obce Rudawa.
45
Kostel Podwyższenia Krzyża Świętego v obci Rudawa.
46
Údolí Divoké Orlice pod obcí Rudawa.
47
Levobřežní louka u Divoké Orlice pod obcí Rudawa.
48
Podzimní lesy, přes které protéká Divoká Orlice nad obci Poniatów.
49
Droga Śród-sudecka na levém břehu Divoké Orlice mezi obcemi Rudawa a Poniatów.
50
Divoká Orlice tvoří státní hranici mezi Česko republikou a Polskem.
51
Mělká tůňka na Divoké Orlici nad obcí Niemojów.
52
Divoká Orlice nad obcí Niemojów má stále ještě slatinnou barvu.
53
Divoká Orlice nad obcí Niemojów v nádherném podzimním zalití slunečními paprsky.
54
Divoká Orlice přitéká k mezinárodnímu mostu mezi obcemi Niemojów a Bartošovice v Orlických horách.
55
Mezinárodní most přes Divokou Orlici mostu mezi obcemi Niemojów a Bartošovice v Orlických horách pohledem ze strany polské.
56
Mezinárodní most přes Divokou Orlici mostu mezi obcemi Bartošovice v Orlických horách a Niemojów pohledem ze strany české.
57
Malá stavba by mohla být považována za jakousi hraniční budku u mezinárodního mostu přes Divokou Orlici mostu v obci Bartošovice v Orlických horách.
58
Divoká Orlice pod mezinárodním mostem přes Divokou Orlici mostu mezi obcemi Bartošovice v Orlických horách a Niemojów.
59
Odlesk podzimních slunečních paprsků v hladině Divoké Orlice u obce Bartošovice v Orlických horách.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:36:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Divoké Orlice - Po proudu:Niemojów - Klášterec nad Orlicí | Klášterec nad Orlicí | Přehrada Pastviny


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!