Řeka Divoká Orlice / PotštejnŽamberk - Potštejn
Doudleby nad Orlicí

V obci Potštejn a navazující obci Záměl se ubírá Divoká Orlice převážně severním směrem. Protéká kolem tábořiště Vochtánka pod hradem Potštejn. V blízkosti levého břehu se nachází přírodní rezervace Modlivý Důl. Dále se řeka ubírá podél dlouhé aleje památných lip v již zastavěné části Potštejna. Pod obcí Záměl při pravém břehu se nachází přírodní rezervace Zámělský borek. Přijímá tu zprava Sladký potok a několik drobných přítoků z obou stran. Byly tu postaveny dva jezy. Břehy řeky tu spojují 4 silniční mosty, jedna provazová závěsná lávka a 4 pevnější lávky pro pěší či cyklisty. Řeka je tu velice malebná a rozhodně stojí za to ji spatřit. Čistota vody je tu solidní.


Divoká Orlice se plochým korytem blíží k silničnímu mostu mezi obcemi Potštejn a Sopotnice.
1
Silniční most přes Divokou Orlici, silnice I/14 ve směru od Sopotnice na Potštejn.
2
Pod mostem se v Divoké Orlici usadil balík sena, který se skutálel zaručeně „omylem“ z nedaleké louky.
3
Divoká Orlice pod silničním mostem mezi obcemi Potštejn a Sopotnice.
4
Naprosto fantastická závěsná lávka přes Divokou Orlici nedaleko Pilského rybníka u Vochtánky, o její stabilitě, obzvlášť pokud namrzne, by se dalo s úspěchem pochybovat.
5
Sluncem ozářená, poměrně proudná hladina Divoké Orlice oproti táboru u Vochtánky.
6
Slunce svítí přesně ve směru průseku pro vedení vysokého napětí 35 kV vedle Divoké Orlice u Vochtánky.
7
Brána tábořiště Vochtánka na pravém břehu Divoké Orlice, nahoře je vidět věž hradu Potštejn.
8
Pravobřežní niva Divoké Orlice pod hradem Potštejn, zde se nachází tábořiště Vochtánka.
9
Alej památných lip mezi Divokou Orlicí a pravobřežním mlýnským náhonem v Potštejně.
10
Zimní Slunce proráží svými paprsky přes alej památných lip mezi Divokou Orlicí a pravobřežním mlýnským náhonem v Potštejně.
11
Poměrně prudké vody Divoké Orlice mezi tábořištěm Vochtánka a centrem Potštejna.
12
Odraz slunečních paprsků v hladině Divoké Orlice v Potštejně.
13
Horní silniční most přes Divokou Orlici v obci Potštejn.
14
Divoká Orlice pod horním silničním mostem v Potštejně.
15
Kostel sv. Vavřince, Potštejn.
16
Obecní úřad Potštejn se nachází na pravém břehu Divoké Orlice.
17
Divoká Orlice v poněkud klidnějším úseku v Potštejně odráží nádherné zimní Slunce.
18
Dolní silniční most přes Divokou Orlici v obci Potštejn.
19
Jez na Divoké Orlici v obci Potštejn.
20
Hezký dřevěný most přes pravobřežní přítok Divoké Orlice se stříškou je součástí cesty po břehu řeky z Potštejna na Záměl.
21
Vyústění malého pravobřežního přítoku do Divoké Orlice mezi obcemi Potštejn a Záměl.
22
Cesta po pravém břehu Divoké Orlice v obci Záměl.
23
Fantastický odraz Slunce v hladině Divoké Orlice nad lávkou v obci Záměl.
24
Horní lávka přes Divokou Orlici v obci Záměl slouží pro pěší a cyklisty.
25
Divoká Orlice pod horní lávkou v obci Záměl, vpravo je vidět ústí Sladkého potoka.
26
Sladký potok posiluje Divokou Orlici v Záměli.
27
Obecní úřad Záměl se nachází na pravém břehu Divoké Orlice.
28
Silniční most přes Divokou Orlici v obci Záměl.
29
Divoká Orlice nad prostřední lávkou v obci Záměl.
30
Prostřední lávka přes Divokou Orlici v obci Záměl s hlídacím vodníkem.
31
Hodný vodník na pravém břehu Divoké Orlice u prostřední lávky v obci Záměl.
32
Divoká Orlice nad dolní lávkou v obci Záměl.
33
Dolní lávka přes Divokou Orlici v obci Záměl zaslouží pro svoji malebnost obdiv.
34
Divoká Orlice uhání od Záměle dále na Doudleby nad Orlicí.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:38:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Žamberk | Žamberk - Potštejn - Po proudu:Doudleby nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!