Řeka Divoká Orlice / ŽamberkPřehrada Pastviny - Žamberk
Žamberk - Potštejn

Žamberk je vůbec prvním městem na Divoké Orlici. Řeka tu teče vesměs západním až jihozápadním směrem. V dolní polovině města řeka obtéká severně vyvýšeninu. Hlavním přítokem je tu z pravé strany Rokytenka. Byl tu postaven jeden jez a dva levobřežní mlýnské náhony (jeden z Líšnice). Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek. Čistota vody je tu solidní a o řece tu lze bez obav říci, že je hezká.


Jez na Divoké Orlici v Žamberku u Aquaparku a nad ním modře natřená lávka.
1
Aquapark na levém břehu Divoké Orlice v Žamberku.
2
Divoká Orlice pod Aquaparkem v Žamberku.
3
Stíny stromů na levém břehu Divoké Orlice v Žamberku vidíme na opačném břehu.
4
Stezka po levém břehu Divoké Orlice v Žamberku.
5
Divoká Orlice přijímá na svém levém břehu v Žamberku malou rybniční spojku.
6
Mlýnský potok, který je umělým vodním kanálem, vrací své vody zpět do Divoké Orlice v Žamberku.
7
Podzimní Slunce se zrcadlí v hladině Divoké Orlice v Žamberku pod vyústěním Mlýnského potoka.
8
Železobetonová lávka přes Divokou Orlici v Žamberku.
9
První silniční most přes Divokou Orlici v Žamberku, přes kterým vede silnice na Kunvald.
10
Hra Slunce a temných mračen nad Divokou Orlicí v Žamberku.
11
Obloukový silniční most přes Divokou Orlici v Žamberku, v pozadí dvojice věží kostela svatého Václava.
12
Hezký křížek u obloukového silničního mostu přes Divokou Orlici v Žamberku.
13
Obloukový silniční most přes Divokou Orlici v Žamberku v kontrastních podzimních barvách Slunce a mračen.
14
Oblouk Divoké Orlice pod obloukovým mostem v Žamberku.
15
Regulovaný úsek Divoké Orlice v Žamberku.
16
Klidný úsek Divoké Orlice nad železobetonovou lávkou v Žamberku.
17
Železobetonová lávka přes Divokou Orlici v Žamberku.
18
Na železobetonové lávce přes Divokou Orlici v Žamberku.
19
Levobřežní vjezd do Divoké Orlice pod železobetonovou lávkou v Žamberku.
20
Jez na Divoké Orlici v Žamberku.
21
Silniční most přes Divokou Orlici nad čističkou odpadních vod v Žamberku.
22
Kanalizační výpusť do Divoké Orlice v Žamberku.
23
Divoká Orlice u čističky odpadních vod v Žamberku.
24
Čistička odpadních vod v Žamberku.
25
Soutok řeky Divoké Orlice a potoka Rokytenka v Žamberku.
26
Vyústění z čističky odpadních vod v Žamberku.
27
Silniční most přes Divokou Orlici pod čističkou odpadních vod v Žamberku, doprava se jede na osadu Polsko.
28
Divoká Orlice pod silničním mostem na osadu Polsko.
29
Vyústění levobřežního mlýnského náhonu zpět do Divoké Orlice v Žamberku.
30
Přímý úsek Divoké Orlice v části Žamberka zvané Betlém.
31
Ocelová lávka přes Divokou Orlici v Žamberku. Díváme se z levého břehu (Betlém) na pravý břeh (Polsko).
32
Osada Polsko se nachází za srázem nad pravým břehem Divoké Orlice v Žamberku.
33
Divoká Orlice nad silničním mostem v Helvíkovicích.
34
Strážní domek na levém břehu Divoké Orlice u silničního mostu v Helvíkovicích.
35
Pohled zdola na silniční most přes Divokou Orlici v Helvíkovicích není tak poklidný, jak shora a to se jedná o silnici I/11.
36
Silniční most přes Divokou Orlici, silnice I/11, pohled z pravého břehu od obce Helvíkovice na Žamberk.
37
K Helvíkovicím neodmyslitelně patří prototyp bleskosvodu slavného rodáka Prokopa Diviše.
38
Prototyp bleskosvodu slavného rodáka z Helvíkovic Prokopa Diviše najdeme na pravém břehu Divoké Orlice.
39
Lavička na pravém břehu Divoké Orlice v Helvíkovicích.
40
Pohled proti proudu Divoké Orlice v Helvíkovicích na silniční most, silnice I/11.
41
Kostel svatého Antonína v Helvíkovicích se nachází uprostřed hřbitova.
42
Listopadová mračna pokud zakryjí Slunce, tak ihned poklesne teplota.
43
Menší silniční most přes Divokou Orlici, v obci Helvíkovice.
44
Divoká Orlice se ubírá od Helvíkovic dále na západ k Liticím.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:37:24 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Pastviny | Přehrada Pastviny - Žamberk - Po proudu:Žamberk - Potštejn | Potštejn


Řeka Divoká Orlice - fotografie   |   Řeka Tichá Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!